Over ons

De Loofblomme

Over ons

Rederijkerskamer De Loofblomme is een amateurgezelschap uit Sint-Denijs-Westrem. We brengen twee avondvullende producties per jaar en een kerstspel om jonge kinderen ook de kans te geven op het theater te staan. Om de drie jaar staat ook een sneukeltoneeltocht op het programma.

We streven naar kwaliteitsvolle producties en doen daarom minstens eenmaal per jaar een beroep op een professionele regisseur. Onze Raad van bestuur bestaat uit 19 leden. (Hoofdman van onze vereniging is Inge De Schuyter. Prins is Ignace Deaulmerie).

Onze historiek

16 januari 1921

Opvoering van drie eenakters door de pas opgerichte ‘Toneelkring van Sint-Denijs-Westrem’.

14 mei 1922

Stichting van de toneelbond ‘Kunst Veredelt’, in het kader van de Sint-Denijse Jongelingenbond.

17 november 1929

Eerste opvoering van Kunst Veredelt in de zaal Gildenhuis in Sint-Denijs-Westrem.

24 november 1963

Wederoprichting van de Rederijkerskamer De Loofblomme in de Raadszaal van het Sint-Denijse gemeentehuis. De oudste stukken van de Rhetorica De Loofbloeme dateren van 1763.

22 januari 1966

Deelname aan het 32ste Koninklijk Landjuweel in Mechelen met ‘Regen’ Van Somerset Maughan, in regie van Jef Demedts.

18 december 1994

Eerste kerstspel ‘De Vuurvogel’ in regie van Dirk Vanmeirhaeghe.

1972 – 2006

Jaarlijkse lenteproductie in regies van Roger Bolders, Walter Boni, Herman Coessens, Francine De Bolle, Jef Demedts, Roger De Wilde, Wim De Wulf, Paul Ooghe, Alain Platel, Dré Poppe, Cyriel Van Gent, Achiel Van Malderen, Oswald Versyp, Geert Willems en Mark Willems.

2006

Eerste driejaarlijkse sneukeltoneeltocht.

2014

De Loofblomme bestaat 50 jaar, dit wordt gevierd met drie producties in regies van Jan Monbaliu, Philippe De Maertelaere en Marlies Tack.